Nov
18
8:00 PM20:00

Oates litterära världar

Joyce Carol Oates är en av världens mest lästa och uppmärksammade romanförfattare. Hon rör sig ständigt och rastlöst mellan olika stilar och genrer – men alltid med fokus på de djupa konflikterna i det amerikanska samhället.
Kristina Sandberg och Alexander Skantze är två svenska författare som fascinerats av Joyce Carol Oates rika och skiftande produktion. Möt dem i ett samtal med Jessica Schiefauer om magi och realism hos Joyce Carol Oates.

sandberg_kristina_12.jpg
ALEXANDER SKANTZE-20-1.jpg
View Event →
Nov
18
5:00 PM17:00

Ingen kommer tacka dig för din tystnad

Alla har rätt att yttra sig. Det är en mänsklig rättighet att skapa och skriva. Men det betyder inte att alla tar sig den friheten. Varför är vissa röster och vissa berättelser vanligare än andra? Vem vågar talar? Vem känner sig tvingad att tiga?

Och vem tillåts skriva om vad i litteraturen?

Ett samtal om att finna sin röst i ett samhälle präglat av klass, kön och etnicitet, med Lo Kauppi, Anna Jörgensdotter och Khashayar Naderehvandi. Moderator: Mattias Hagberg

258226.jpg
Lo_Kauppi_(cropped).jpg
naderehvandi_khashayar_4.jpg
View Event →
Nov
18
3:00 PM15:00

Rapport från vävens baksida

Den roman som når läsarens hand är (i den bästa av världar) sammanhållen, utan skarvar och polerad. Av författarens mödor syns inte ett spår – texten har sin läsare i ett grepp redan från första stycket. Men hur såg det egentligen ut när boken kom till? Är författarens process lika rationell, målmedveten och sammanhållen som resultatet? Karolina Ramqvist och Jessica Schiefauer, samtalar med Martin Engberg om hur deras skrivprocesser ser ut, ifall de lärt sig något om skrivandet efter att ha skrivit ett antalböcker var, och frågar sig om det ens går att säga något om hur skrivandet går till, egentligen.

jessica.jpg
ramqvist_karolina_4-2.jpg
engberg_martin_8.jpg
View Event →
Nov
18
1:30 PM13:30

En magisk uppfinning – ett samtal om romanens väsen

Romanen är en av världens mest älskade konstformer. Sedan de första stora romantexterna på femtonhundratalet har den erövrat världen. Idag utkommer tusental nya verk, varje år.

Men hade denna litterära form existerat utan Gutenberg och den moderna tryckkonsten? Och vad händer med romanen när digitaliseringen förändrar former och uttryckssätt? 

Ett samtal om teknikens förhållande till skrivandet med litteraturvetarna Julia Pennlert och Jesper Olsson. 

julia.jpg
unnamed-2.jpg
View Event →
Nov
18
11:00 AM11:00

Vad förväntar vi oss av romanen?

unnamed-2.jpg
Elam.jpg

Romanen har starka anor. Moby Dick, På spaning efter den tid som flytt, Madame Bovary… Vi känner romanen. Men är den fortfarande en relevant form för vår tid? Och hur mår egentligen romanen av idag? Ingrid Elam är professor i Litterär gestaltning och ordförande för årets augustprisjury. Ulf Karl Olov Nilsson är poet och psykoanalytiker, men har också skrivit den genrekrängande romanen Jag befinner mig i ett överflöd av kärlek. Tillsammans med Martin Engberg pratar de om vad vi förväntar oss av romanen idag, och vad det är romanen gör som till exempel andra litterära genrer inte förmår. 

View Event →