Back to All Events

Det svenska romanundret

I Sverige brukar den svenska 1800-talsromanen förknippas med Carl-Johan Love Almqvist och August Strindberg. Men utanför Sverige var det tre kvinnliga författare som representerade svensk litteratur och formade bilden av Sverige: Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén och Marie Sophie Schwartz. Hur gick det till när de slog igenom internationellt, och varför glömdes de sedan bort?

Litteraturvetarna Yvonne Leffler & Åsa Arping presenterar ett nyligen avslutat forskningsprojekt om 1800-talets svenska litteraturexpert